KLUB Naplno

Od září 2018 máme v plánu ve spolupráci s FZŠ „V Remízku“ otevřít nový volnočasový klub pro starší děti z 1. stupně. Klub bude přístupný pro všechny přihlášené děti každý den po 5. vyučovací hodině až do 17. hodin. Děti zde mohou trávit celé odpoledne nebo třeba jen chvilku mezi jejich dalšími aktivitami nebo jen využít tento prostor pro společný čas s jejich kamarády. Je pro nás velmi důležité, aby děti odpoledne po škole jen tak nebrouzdali po sídlišti a chytali se nevhodných sociálních skupin. Proto bychom chtěli prostřednictvím klubu nabídnout smysluplnou variantu s bohatou programovou činností a příjemnou kamarádskou atmosférou. Chceme ale také poskytnout místo pro odpočinek po výuce, pro psaní domácích úkolů a pro aktivity, které si děti sami vymýšlí.

Níže najdete rozepsané všechny důležité informace. Pokud budete mít nějaké další dotazy, neváhejte napsat na klub@naplno.eu.

Cíle klubu:

  • Nabídnout dětem bezpečné prostředí pro trávení volného času s jejich vrstevníky
  • Poskytnout zázemí na vlastní aktivity, které děti baví
  • Rozšířit nabídku volnočasových služeb a aktivit na Barrandově

Základní informace:

Provozovatel: Váš volný čas Naplno, z.s.
Kontakt: Mgr. Monika Šišková, klub@naplno.eu
Místo: bývalý zrcadlový sál v budově školy
Provoz klubu: pondělí – pátek, cca 12:45 – 17:00
Personální zajištění: Petr Klusáček – vychovatel, další instruktoři
Určeno pro: děti ze 4. a 5. tříd (popř. děti, které se kapacitně „nevejdou“ do ŠD)

Program:

  • Pravidelný dobrovolný program každý den (rukodělky, hry venku i v tělocvičně, relaxační aktivity,…)
  • Pravidelné akce v klubu (čajovna každé první úterý v měsíci, turnaj deskovek, hudební dny,…)
  • Akce mimo klub – cca 1x měsíčně (horolezecká stěna, neviditelná výstava, beseda, lasergame,…)
  • Kroužky v rámci klubu (kroužky budou v ceně klubu, budou vypsané např. 2 – 3 podle počtu přihlášených dětí. Pokud bude dětí víc, uděláme vše proto, aby bylo i kroužků víc)
  • Speciální akce – lyžařský kurz o jarních prázdninách, letní tábor („jen pro klubáky“),…

K pravidelnému programu můžeme využívat tělocvičny, školní zahradu a školní hřiště, učebnu PC apod.)
Pokud bude akce mimo klub, vždy bude zajištěn i normální provoz pro děti, které se dané akce neúčastní.
Věříme, že klubová činnost se rozjede naplno, a tak bude moci být i nabídka programů, aktivit, akcí i kroužků čím dál tím větší.

Cena:

600 Kč / měsíc (platí se převodem na účet za celý rok nebo za období září – prosinec a leden – červen).

Jak se přihlásit:

V květnu budou ve škole všem dětem rozdány informace s „předběžným zájmem (předběžné přihlášky)“. Po jejich zpětném výběru a kontrole rentability otevření klubu Vám zašleme „Závaznou přihlášku“, ostatní dokumenty a pokyny k platbě. Předběžne se lze hlásit také na klub@naplno.eu

Klub bude otevřen při přihlášení minimálně 50 dětí.